Вихователь-методист:

Брозницька Таїсія Миколаївна

Методичні принципи педагогічного колективу

Педагогічна майстерність, ерудиція;

творчий підхід та ініціативність

співпраця з батьками;

Спільна праця у дружбі та розумінні;

робота в режимі довіри та доброзичливості:

 

формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.


ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ - ХТО ЦЕ?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітньо-виховний процес в дитячому садку. Методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із директором ДНЗ він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами та ін.

Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, семінари – практикуми, індивідуальні та групові консультації, педагогічні ради. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дитячому садку...

Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

 

Організація методичної роботи здійснюється:

Функції методичної служби ДНЗ

Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, підвищення якості педагогічного процесу, узагальнення позитивного досвіду педагогів, поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики, широке впровадження інформаційних технологій, встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями, ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України, здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти, організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно - діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу, застосування методів психолого - педагогічної діагностики в процесі стану освітньо - виховного процесу, аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу, узагальнгення отриманих результатів.

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо, організація методичних об'єднань творчих груп та мініпроектів, організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня, огранізація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами, направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього прцесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій, вивчення та розповюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності, реалізація гуманістичної програми в педагогічній діяльності, встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу .

Виховна: (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів, виявлення потенціалу педагогів, стимулювання підвищення професійної кваліфікації, мотивування на використання особистісно- орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

 

 


Про підсумки проведення

міської виставки педагогічних

ідей та знахідок , на яку було представлено

роботи педагогів дошкільного

 

навчального закладу № 9

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, виконання завдань програм «Українське дошкілля», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» від 16.06.2016 року № 1/9 – 315, наказу від 17.08.2016 р. № 199 «Про організацію методичної роботи у дошкільних навчальних закладах в 2016-2017 навчальному році», плану роботи управління освіти і науки на 2016-2017 навчальний рік, наказу управління освіти і науки № 48 від 01.03.2017 року «Про підсумки проведення міської виставки педагогічних ідей та знахідок дошкільних навчальних закладів» та метою здійснення науково-методичного супроводу дошкільної освіти, висвітлення кращих методичних розробок, поширення перспективного педагогічного досвіду, впровадження інноваційних освітніх технологій в практику роботи дошкільних навчальних закладів 12 січня 2017 року проведено виставку педагогічних ідей та інновацій «Педагогічна палітра дошкілля».

Пріоритетним напрямом тематики матеріалів презентованих на постійно діючій виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у 2017 році є реалізація Державного стандарту дошкільної освіти. Матеріали відображають зміст освітньо-виховного процесу  з урахуванням сучасних умов та вимог підвищення ефективності  використання нових технологій у педагогічній практиці. Управлінням освіти і науки з дошкільного закладу № 9 на обласну виставку подано роботи завідувача Стасюк О.С., заввідділом УОН Калинюк Є.М. в співавторстві з завідувачем ДНЗ № 18 Кульчицькою І.А. «Управлінський аспект в організації раціонального харчування дошкільників» та вихователів Кащеної Ж.П., Граб І.І., Пархоменко Т.П., Підфігурної І.М. «Організація днів здоров’я в ДНЗ», вихователя Магеровської О.Б. «Інтерактивна скарбничка для дошкільнят», які стали переможцями обласної виставки «Освіта Хмельниччина на шляхах реформування у 2016 році» (І та ІІІ місце).

На виставку  «Педагогічна палітра дошкілля 2017» дошкільним навчальним закладом представлено 11 робіт:

1. «Матеріали лабораторії по впровадженню ідей С.Русової» Стасюк О.С.

2. «Із горбочка на горбок котиться візок казок» розвиток театралізованої діяльності дошкільника Кузьмінська С.М., Семенюк А. О.      

3. «Барви українського віночка» Дудченко І.Р., Прокопенко С. Г.   

4. «Перші кроки до економіки» Ганущак О. І., Підфігурна І. М.       

5. «Хрестоматія для наймолодших»      Целушкова Н. В., Ткачук Р.А.    

6. Авторська програма гуртка фітбол гімнастики «Чарівний м’яч»       Терефера Л.М.

7. «За крок до школи» педагогічні умови у забезпеченні наступності і перспективності в організації дошкільної і початкової освіти Кащена Ж.П.,  Підфігурна І.М.         

8. «Логокуб» Калинюк Є. М., Білюк Т. В, Вишневська О. В.

9. «Профілактика та корекція невротичних проявів у дошкільників – соціально-психологічний аспект» Погребецька О. М., Гуменюк О. В.

10.  «В серці кожної дитини живе любов до Батьківщини»        Пархоменко Т. П., Граб І.І.

11. «Національно-патріотичне виховання в сюжетах мультфільмів»        Мороз У.П., Повар С.І.

Тематика матеріалів висвітлює основні засади Державного стандарту дошкільної освіти, виконання завдань програми «Українське дошкілля», актуальні питання щодо розвитку дошкільної освіти в різних аспектах, використання інтерактивних форм роботи з дітьми. Педагоги закладу продемонстрували досягнення та перспективи розвитку і реформування системи дошкільної освіти, висвітлювали розробки, апробації та впровадження в практику роботи дошкільного закладу різноманітних технологій та методик.

Матеріали висвітлюють практичний досвід педагогічної діяльності, характеризуються актуальністю, ефективним використанням інноваційних технологій в освітньо-виховному процесі.

За результатами проведення виставки педагогічних ідей та інновацій «Педагогічна палітра дошкілля 2017» серед представлених робіт педагогами дошкільного навчального закладу № 9 переможцями стали:

1. У номінації «Сучасний управлінець-менеджер» Стасюк О.С. «Матеріали міської лабораторії по впровадженню ідей С.Русової» (3 місце);

2. У номінації «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Ганущак О.І., Підфігурна І.М. «Перші кроки до економіки» (3 місце);

3. У номінації «Соціально-психологічний супровід освітньо-виховного процесу»  «Профілактика та корекція невротичних проявів у дошкільників – соціально-психологічний аспект» Погребецька О.М., Гуменюк О.В. (2 місце);

4.  У номінації «Студійно-гурткова робота» Терефера Л.М. авторська програма гуртка фітбол гімнастики «Чарівний м’яч» (2 місце)

5. У номінації «Співпраця початкової школи та ДНЗ» «За крок до школи» Кащена Ж.П., Підфігурна І.М. (2 місце).

 

Разом з тим, педагогам дошкільного закладу потрібно працювати у напрямах: управлінська діяльності, організація роботи з мовленнєвого розвитку, співпраця дошкільного закладу та початкової школи, організації роботи з батьківською громадою, організація трудової та ігрової діяльності в дошкільному закладі.